Så satsar Oyama Karate Kai 2009-2011!

Ledarskapsutbildning Barn

Enligt riksidrottsförbundet riktlinje ska idrott för barn ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Under terminerna 2009-2011 kommer vi att satsa på ledarskapsutbildning för de instruktörer som har barnpassen. Flera av våra instruktörer som håller barnpassen kommer att gå SISU’s (Svenska idrottsutbildarna) utbildning Plattformen. Utbildningen Plattformen tar upp ämnen som barn och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken

Info från SISU hemsida:

Plattformen är idrottens gränsöverskridande barn- och ungdomsledarutbildning. Här lär du dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du kommer att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter.

Utbildningen Plattformen tar upp ämnen som barn och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken. Utbildningen är likvärdig oavsett vilket distrikt du tillhör eller vilken idrott du är verksam inom. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Fakta om Plattformen
SISU Idrottsutbildarna fick år 2005 uppdraget att ta fram en gemensam barn- och ungdomsledarutbildning. Arbetet gjordes tillsammans med flera specialidrottsförbund. Den första utbildningen genomfördes i maj 2006.

Plattformen, som är gränsöverskridande, genomförs i samtliga distrikt. Formen kan variera från lärgrupp till en helgutbildning, men basinnehållet är detsamma över hela landet. Som ett tillägg till Plattformen har vissa specialidrottsförbund tagit fram en egen grenspecifik utbildning.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.