avgift-1.jpg

Kostnaden för att träna per termin är i dagsläget följande:

(Träningsavgiften skall vara betald senast 2v efter ditt första pass)

medlemsavgift 200kr per år
Vuxna 1450:-
(fr.o.m. 21 år ålder)
Ungdomar 1100:-
(fr.o.m. 15 år och fram till 21 års ålder)
Barn 900:-
(fram till 15 års ålder som tränar 2 dagar i veckan)
Barn 800:-
(fram till 15 års ålder som tränar 1 dag i veckan)
Familjerabatt
Ges till alla barn utom ett i samma familj.
(Rabatten är 200kr av barnavgiften)
Studerande och Arbetslösa  1100:-
Träningsavgiften betalas in på Plusgironummer
260017-9

 

 

Försäkringen:
Alla som är engagerade i Svenska Budo & Kampsportsförbundet skyddas av en förmånlig försäkring. Skyddet gäller alla medlemmar i medlemsklubbar som tränar och tävlar, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, distriktet, sektionen och/eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Vad heter försäkringen?
K 62910

Vilka täcks av försäkringen?
Alla medlemmar och aktiva inom föreningar i Svenska Budo & Kamsportsförbundet. För mer detaljer se ovan. För att försäkringen ska gälla vid träning, tävling eller annan förbundsaktivitet utomlands ska man anmäla sin resa till kansliet innan man åker. Skicka in en komplett ifylld blankett (hämtas här) till kansliet (Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm).

Hur gör jag om jag skadas?
Ring till Folksams skadeanmälningstelefon på 08-772 87 40 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.

Vad täcker försäkringen?
Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Om vi blir fler eller färre än vi betalat för då?
Alla som är medlemmar i en förening som betalat sin medlemsavgift till förbundet täcks av försäkringen. Förbundet kräver bara redovisning av medlemsantal en gång om året, i samband med betalandet av medlemsavgiften, och hur det sedan skiftar under året har ingen betydelse för försäkringen. Det är klubben som är försäkrad för alla sina medlemmars räkning.

Anmälan om utlandsresa
För er som ska åka utomlands har SB&K en försäkran. För att den ska gälla behövs den fyllas i och skickas in till Svenska Budo & Kampsportsförbundet i god tid innan avresan.

Mer information

Informationen är tagen från Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.