Syftet med detta dokument är att ge en grund för Oyama Karate Kai’s barn verksamhet samt vara stöd till nya barn instruktörer. Dokumentet bör revideras varje år för att vi skall få med nya erfarenheter och de behov som finns för barnverksamheten för innevarande år.

Verksamhetsplan för barn OKK 2011 barngrupper ver 2
(kan ta upp till 1min att ladda ner)

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.