Barn grupperna

 

 

 

 

 

Katter 7-8 år
Syftet med katternas verksamhet är att skapa ett intresse för karate i allmänhet och i synnerhet Oyama Karate Kai som klubb.
I denna grupp är leken en viktig del i inlärningsprocessen och det gäller att kombinera kihon och lekar. Vi för även dialog med barnen om värderingar inom kyokushin och hur barnen skall förhålla sig till varandra och Senpais. Även hur man skall vara som karatekas utanför dojon.

Ex.
Dojo etikett
Dojo kun

Gruppens namn ger en hint om vad vi fokuserar på inlärningsmässigt, en katt är smidig och det bör även karatekas vara. I katterna jobbar vi mycket med motorikövningar, lek och stafetter. Vid kihonträning är det bra att känna av gruppens närvaro och fokus och inte köra för långa kihonpass. Hellre korta kihonpass och blanda upp med lekar, stafetter och motorikövningar.

Målsättningen för katterna är att förbereda och ge barnen bra grund att stå på när de går över till nästa grupp dvs Tigrarna.

Viktig
• Att barnen tycker att det är roligt
• Att alla barnen får plats (att man ser alla barnen så ingen står i skymundan)

Tigrar 8-10år
Barnen i denna grupp har ofta högre mognadsgrad än Katterna vilket gör att man kan hålla lite högre tempo och köra lite mer kihonövningar. När barnen kommit upp från katterna kan vi bygga på svårighetsgraden i kihon med mera kombinationsövningar. (krav för att vara med gruppen = barnet har vuxit ur katterna eller uppfyller ålderskraven).

Men även i denna grupp är det bra att variera kihon med stafetter och lekar som stärker fysiken och motoriken. Eftersom en Tiger är både stark och smidig så bör det indikera att vi jobbar med styrka och smidighet parallellt med kihon.

I Tigarna kan det vara så att en del barn kommer upp till 8-7:e mon, så teknikflödet börjar bli bredare än i Katterna. I denna grupp börjar det bli viktigare att börja tänka kyokushin, att bygga från grunden dvs att jobba med grundställningarna och rörelse i grundställningarna. I denna grupp kan även kuddar (s.k mitts) vara ett bra hjälpmedel för att öka förståelsen för tekniker samt som redskap för att träna fysik.

Drakar 11-15år
I denna grupp ökar kompetensen på instruktören beroende på vilken nivå av tekniker vi behöver lära ut. Krav för att vara med gruppen = minst blått (8 mon) eller om barnet har vuxit (läs mognat) ur Tigrarna.

Rekommendation för nybörjare i denna grupp är att köra en eller två terminer med tigrarna för att uppnå en teknisk och fysik mognad innan fortsatt träning sker med Drakarna.

Med barn som innehar 8:e mon grad och uppåt kan man köra mer traditionell kyokushinträning (motsvarade vuxen träningen), med fysisk belastning som är anpassad efter deras ålder.
Grupperna och övergång till nästa grupp.

Grupperna

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.