Bälte: orange-1.bmp

Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av nedanstående tekniker och att röra sig i Kokutsu Dachi.

Fotställningar
Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi

Slag
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke

Sparkar
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni

Andningsteknik
Nogare

Trestegsfighting (Anfallsteknik)
Jodan Tsuki, Chudan Soto Uke, Gedan Barai, följs upp av Chudan Gyaku Tsuki och blockera igen med Gedan Barai

9 mon = Motsvarande barn grad

Bälte: orange-mon-1.bmp

Kyokushinkais historia

Fotställningar
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi

Slag
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke

Sparkar
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi

Andningsteknik
Nogare

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.