Bälte: yellow-1.bmp

Eleverna skall testas i Moro Ashi Dachi

1. Mae Geri
2. Yoko Geri
3. Ushiro Geri
4. Chudan Gyaku Tsuki

Fotställningar
Moro Ashi Dachi

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Jodan Hiji Ate

Blockeringar
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono San

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

5 mon = Motsvarande barn grad

Bälte: yellow-mon-1.bmp

Fotställningar
Moro Ashi Dachi
Sanchin Dachi (i rörelse)

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Jodan Hiji Ate
Yohon Nukite (Chudan)

Blockeringar
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Ni

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.