Bälte: yellow.bmp

Eleverna skall testas i sitt kunnande att röra sig i Tsuru Ashi Dachi, och att utföra sidsparkar

Fotställningar
Tsuru Ashi Dachi

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohono Nukite (Jodan, Chudan)

Blockeringar
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri (Sokuto)
Mawashi Gedan Geri (Haisoku, Chosoku)

Kata
Pinan Sono Ni

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

6 mon = Motsvarande barn grad

Bälte: yellow-mon.bmp

Fotställningar
Tsuru Ashi Dachi
Sanchin Dachi (visas på stället)

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi

Blockeringar
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri (Sokuto)
Mawashi Gedan Geri (Haisoku, Chosoku)

Kata
Pinan Sono Ichi

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.