Bälte: green-1.bmp

Eleverna kommer att testas att röra sig i Kake Dachi

Fotställningar
Kake Dachi

Slag
Chudan Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate

Blockeringar
Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Yon

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

Övriga krav
Allmänna frågor om Karate

3 mon = Motsvarande barn grad

Bälte: green-mon-1.bmp

Fotställningar
Kake Dachi

Slag
Chudan Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate

Blockeringar
Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Yon

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.