Bälte: blue.bmp

Fotställningar
Kiba Dachi

Slag
Shita Tsuki
Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Morote Chudan Uchi Uke
Chudan Uchi Uke Gedan Barai

Sparkar
Mae Geri Jodan
Ago Mae Geri

Kata
Taikyoku Sono San

Fighting
Yakusoku Ippon Kumite, fighting som är arrangerad av eleven eller läraren

Kombinationsteknik (Ren Raku)
1- Jodan Uke, 2- Chudan Soto Uke, 3- Gedan Barai, följs upp av Chudan Gyaku Tsuki och blockera igen med Gedan Barai

8 mon = Motsvarande barn grad

Bälte: blue-mon.bmp

Fotställningar
Kiba Dachi (Kuju = 90 grader)
Kokutsu Dachi

Slag
Shita Tsuki
Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)Blockeringar

Blockeringar
Morote Chudan Uchi Uke
Chudan Uchi Uke Gedan Barai

Sparkar
Mae Geri Jodan
Ago Mae Geri

Kata
Taikyoku Sono Ni

Anfallsteknik
1- Jodan Oi Tsuki, 2- Chudan Oi Tsuki, 3- Gedan Oi Tsuki,

Försvarstekniker
1- Jodan Uke, 2- Chudan Soto Uke, 3- Gedan Barai, följs upp av Chudan Gyaku Tsuki och blockera igen med Gedan Barai

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.