Bälte: black-1.bmp
Sempai

Observera

* Vid försök för Shodan skall samtliga föregående tekniker uppvisas på ett sätt som överstiger kraven för 1 Kyu.
* Alla grundtekniker skall utföras på ett korrekt sätt.
* Alla tekniker skall kunna utföras även Gyaku.

Ingen hänsyn tages till temporär skada

Slag
Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan)
Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Olika sätt att blockera med benen
Morote Kake Uke (Jodan, Chudan)
Osai Uke

Sparkar
Kake Geri (Kakato, Chusoko – Jodan, Chudan)
Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Tensho
Saiha
Taikyoku Sono Ichi, Ni & San skall utföras i Ura

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting) 30-mannafighting

Kombinationstekniker (Ren Raku)

1. Mawashi Geri
2. Ushiro Mawashi Geri
3. Jodan Mae Geri
4. Mawashi Geri
5. Ushiro Mawashi Geri

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.