Bälte: black-3.bmp 
Sensei

Observera att du blir testad i tidigare graderingstekniker och Kata

Kata
Sushi Ho
Garyu
Seipai
Pinan Sono Ni i Ura

Fighting
Jiyu Kumite (Frifighting) 50-mannafighting

Tameshiwari
Kunnande i Tameshiwari och även kunna utföra det praktiskt

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach