Samtycke till publicering av personbilder på Oyama Karate Kai’s hemsida.

OKK’s hemsida på Internet bör vara en positiv, självklar och viktig informationskälla för både föräldrar, barn och andra som vill veta mer om OKK och karate eller genom bilder få en liten inblick i vardagen. För att kunna lägga ut bilder på hemsidan behöver vi tillstånd från er föräldrar.

Vår ambition är att enbart använda bilder som på ett bra sätt beskriver aspekter av OKK och karate där barn är med och bilder som speglar någon händelse eller aktivitet. Vi undviker rena ansiktsbilder så långt som möjligt och kommer inte heller att låta något barn vara identifierbart med namn.

Vill ni av någon anledning ta tillbaka detta samtycke, så meddela OKK skriftligen via mail eller brev.

OKK foto och filmpolicy

Det råder fotoförbud (gäller även film) under barnträning i OKK träningslokal. Ingen fotografering/filmning av tränande tillåts utan medgivande av Sensei/Sempai som håller aktuella passet.

Endast undantagsvis kommer det att vara tillåtet att fotografera/filma, då måste det föreligga mycket goda skäl.

Detta för att undvika störmoment, skydda den personliga integriteten för barnen och främst för att värna om deras säkerhet.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.