Oyama Karate Kai satsa på Ledarskapsutbildning – Barn

Enligt riksidrottsförbundet riktlinje ska idrott för barn ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Intyg att denna tränare har genomgått:

Platformen Idrottens barn- och ungdomsledarutbilding

Utbildningen belyser rollen som ledare för barn och ungdomar i främst 7 till 15 års ålder och innehåller inga grenspecifika inslag. Föreläsningar har varvats med praktiska övningar i följande ämnen:

Barn och ungdomas utveckling
– Fysisk och motorisk
– Psykisk och intellektuell
– Social
– Genusperspektivet

Barnet/ungdom i centrum
– Utgår från individen
– Sociala ledarskapet
– Barns och ungdomars livsvillkor

Ledarskapet
– Ledarens roll
– Pedagogik
– Egen ledarutveckling
– Föräldrakontakt

Pedagogik i praktiken
– Praktiskt övningspass
– Reflektioner

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.