Generellt bör alla visa vänlighet och respekt för instruktörer, kamrater och karatekonsten. Avstå från dåligt beteende, hårda och fula ord i dojon och i situationer där andra kan döma karaten efter ens beteende.

En kyokushin karateka är en människa som har respekt både i och utanför dojon och är stolt över sin klubb och sin stil. Han / hon har dock samtidigt respekt och förståelse för andra budokonster.

Den som kommer in eller lämnar dojon gör en stående hälsning mot Shindenväggen, saker man har i handen bör lämpligen läggas åt sidan under hälsningen.

Alla hälsningar ledsagas av ordet OSU, det uttalas högt och tydligt. Beroende på hur det används kan det betyda ”ja”, ”nej”, ”jag förstår” eller ”ursäkta”.

Dräkten skall alltid vara hel och ren. Se till att du är ren, speciellt dina händer och fötter, innan träningen. Dojon får ej beträdas med skor, dessa ska stå prydligt på eller vid skoställen utanför dojon.

– Man får inte sitta i fåtöljerna i do-gi.

– Vissla och sjung inte i dojon.

– Att ha saker i munnen (godis, tuggummi etc.) är inte tillåtet under träning pga kvävningsrisken.

– Se till att klippa finger- och tånaglar för att undvika att skada andra under träningen samt att håret skall vara ordentligt uppsatt. Halskedjor, armband, ringar, örhängen etc får inte bäras under träningen av samma anledning.

Följande ordningsregler är till för att träningen skall vara säker och kunna fortlöpa så smidigt som möjligt med minsta möjliga störningar.

– Uppställning i dojon skall alltid ske i gradordning, med de högsta graderade längst till höger.

– Undvik att samtala med varandra under träning. Finns behovet av att fråga något räck upp en hand och vänta tills instruktören ser det. Behöver ni ge varandra konstruktiv kritik eller kommentarer angående träningen gör detta sparsamt och inte under instruktion.

– Kommer man för sent till träningen, gör man sin egen sittande seiza (påhälsning) och ställer sig därefter bredvid mattan i fudodachi tills instruktören talar om vad man skall göra.

– Ingen elev får lämna dojon utan att först ha talat med instruktören. Måste man vid någon träning gå tidigare skall detta meddelas instruktören innan påbörjad träning. Är det någon som har skador, allergi eller om man är sjuk på något annat sätt skall även detta meddelas instruktören innan träningen.

– Lägre graderade hälsar alltid på högre graderade och tilltalar dem Senpai upp till Nidan, Sensei upp till och med Yondan och därefter Shihan. I kumite tackar de lägre graderade den högre graderade med båda händerna. Under träningen tilltalas alltid instruktören Senpai, Sensei eller Shihan.

– Dräkten och bältet skall bara rättas till när instruktören uttryckligen säger till. (Om fortsatt träning inte är möjlig utan att rätta till dräkten, fråga instruktören om lov och gör det sedan snabbt och utan att störa övriga karatekas.) Vänd Er bort från Shindenväggen när ni rättar till dräkten.

Kom ihåg: Din dojo och kyokushinkai döms efter hur Du uppträder.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.