Många tror att man inom karaten främst lär sig att krossa tegelstenar. Vi vill här passa på att tala om att det endast brukar användas i samband med uppvisningar bland mera avancerade karatekas.

Karate och liknande kampsporter härstammar från den kinesiska boxningskonsten Kung-fu eller Kempo, som idag utövas i Kina och kan blicka tillbaka på 2000-åriga traditioner. Omkring år 1600 utvecklades på ön Okinawa en kampart som kallades Okinawa-te.

Omkring år 1920 införde Gishin Funakoshi Okinawa-te till Japan. Denna nya kampart döptes till kara-te, vilket betyder ”tom hand”.

I karate tränar man huvudsakligen slag, sparkar och blockeringar. Den mera avancerade utövaren får också lära sig olika kast och grepptekniker. Denna beskrivning av karate är ytterst förenklad, den djupare innebörden av karate är mera omfattande och får läras och förstås genom hård träning under många år.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.