award.JPG

award-1.JPG

Alla som har tagit emot detta pris

2011 – Åke Wall

2010 – Familjen Thompson

2009 – Robin Thompson

2008 – Alex Burden & Elin Herlitz

2007 – Alex Burden

2006 – Åke Wall

2005 – Lasse Johansson

2004 – Zandra Friberg

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach