Anmälningsformulär för hösterminen läggs ut på webben den 13/8-2012.

Meddelande om ert barn fått plats kommer vi att skicka ut tidigast under v.34

OBS! Vi tar inte emot anmälningar via mail eller telefon, anmälan görs via formulär på hemsidan.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach