Vi har förnärvarande fullt i våra barngrupper och på vår ”intresse lista” . Vi kan därför just nu inte ta emot flera intresse anmälningar.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach