De som inte lyckas med graderingen skall ges möjlighet till feedback från Sensei till varför de inte har klarat sig.
Synpunkter/feedback bör lämnas så snart som möjligt. Sensei ska uppmuntra alla och ge inspiration och motivation för hur de ska klara sin gradering nästa gång.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.