Sensei Marshall McDonagh och elev demonstrerar Yoshinken.

Sensei Lars Sjöberg med elever demonstrerar katan Pinan Sono Go.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach