Detta är den nya instansen. Vi har flyttat hemsidan till mycket snabbare servrar med nyare teknik.

Nu slipper vi väntar på nedladdningar.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach