Osu…

Det börjar närma sig slutet av terminen och då kommer frågan om gradering upp på agendan. Graderingen är fredag 8/6 kl.17.30
Frågeställningar som ni föräldrar kan hjälpa oss med att ta med era barn

1 – Tänker du gradera dig?
2 – Känna de sig riktig förbereda?
3 – Har du pratat med instruktören vad han/hon tycker?

Riktlinjerna för gradering är:

· Katter/Tigrar /Drakar- Vid träning 1 gång i veckan kan graderingen ske maximalt 1 gång per år.
· Tigrar/Drakar – Vid träning 2 gånger i veckan kan graderingen ske maximalt 2 gång per år

En närvaro på minst 80% är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig såväl fysisk som tekniskt kunnande för att klara av en officiell Mon-grad.

En del barn har ny dräkt eller bytt dräkt, kom ihåg att sy klubbmärke och kaligrafi( symbol för stilen). De som inte har kan köpa dessa av Camilla. Vid gradering för sensei skall märken vara påsydda dräkten.

Katterna – info till föräldrar som har barn som började i år.

Officiell mon gradering sker när barnen blivit 8 år. Barnen mellan 6-8 år erhåller en så kallad klubbgrad, klubbgraden lägger mer viktigt på att barnenvarit närvarande och försökt lära sig regler, etik och tekniker inom kyokushin än kvaliteten i teknikerna. Katternas så kallade gradering blir i princip ett vanligt träningspass i slutet av höstterminen där vi kollar av hur barnen ligger till och på mer mjukt sätt stimulerar och uppmuntrar barnen till att vilja träna vidare. Barnen kommer att få diplom i samband med det passet och får då rätt att sätta streck på sitt bälte. I samband med passet har vi en lite ceremoni med utdelning av diplom och sätter (blått) sträck på bältet.

/Håkan

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.