Det är fortfarande många som skickar mail till oss och försöker anmäla sina barn till barn karate men tyvärr så går det inte,
vår barnverksamhet är full!

Anmälningstiden för barnplatser hos oss (endast via webanmälan) gick ut redan 2:a december!

Obs! Vi tar inte emot anmälningar via mail eller telefon.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach