Terminsavslutning kommer att hållas i dojon enligt nedanstående tider
oavsett väder. Grillningsmomentet med förtäring utgår.

09.30-10.00 Föräldramöte (Dojon)
10.00-10-30 Graderingsresultat (Dojon)

VÄLKOMNA!

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach