Vi har en på grund av den pågående pandemin i samhället har styrelsen i Oyama Karate Kai har beslutat att skjuta upp terminsstarten för alla grupper till mån 25 januari (preliminärt). Det beror på att nuvarande rekommendationer från myndigheterna gäller tom 24/1. Styrelsen avvaktar nya rekommendationer och kommer därefter att fatta beslut om huruvida vi kan starta terminen den 25 jan.

Rekommendationerna från myndigheterna avråder fn från all organiserad träning.
Nedan ser ni tex uppmaning från smittskyddsläkaren i region Stockholm:

”2020-12-22 har Smittskyddsläkaren i Region Stockholm uppmanat alla invånare i Stockholm län att avstå från all organiserad träning, inomhus såväl som utomhus med anledning av den allvarliga smittspridningen. Det gäller även yngre barn och ungdomar.”

TERMINSAVGIFT och MEDLEMSAVGIFT

Vår kassör Eva har skickat ut fakturor på medlemsavgift 200 kr samt terminsavgift.
Vi ber er att betala dessa i tid och därigenom bidra till klubbens överlevnad. Vi kommer så fort vi kan (och  får) starta verksamheten.

EGEN TRÄNING

Tills dess att vi startar upp träningen uppmanar vi att träna själva, ta ansvar och hålla utkik efter ev träningsvideos på vår slutna FB-sida.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.