Det råder fotoförbud (gäller även film) under barnträning i OKK träningslokal. Ingen fotografering/filmning av tränande tillåts utan medgivande av Sensei/Sempai som håller aktuella passet.

Endast undantagsvis kommer det att vara tillåtet att fotografera/filma, då måste det föreligga mycket goda skäl.

Detta för att undvika störmoment, skydda den personliga integriteten för barnen och främst för att värna om deras säkerhet.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach