Planering av höst terminen pågår och vi har just nu fullt på vår ”intresse lista” för barngruppen och kan för närvarande inte ta emot flera anmälningar.

/Håkan

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach