Ki, Py och Mi  deltog  i Kata på Austria Open 2014.  Mer info om tävlingen och reslutat se SKK hemsida, http://www.kyokushin.se/

 

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Sensei, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach