Vi har sedan ett år tillbaka använt oss utav SportAdmin för lättare hantering av medlemmar och vi kommer även använda detta system i år. För dem medlemmar som ännu inte fyllt i formuläret på SportAdmin kan göra detta via länken nedan.

Till alla nyinkomna medlemmar som bestämt sig för att fortsätta träna hos oss efter prövoperioden (2 veckor) ska också fylla i formuläret som ni kan hitta här.

Coaching enligt ICF

ICF står för International Coach Federation och är den största och mest erkända organisationen för coaching. Klubbens Shihan, Lars Sjöberg är certifierad Associated Certified Coach ICF och erbjuder professionell coaching. Läs mer på Star Coach

Hitta Hit

Vår dojo ligger i Solna Strand på Vretenvägen 10. Ring på porttelefonen till "Oyama Karate Kai" så öppnar vi. Dojon ligger på översta våningen.